Cloudplanning i samarbete med Fair Transport

Vi är stolta att presentera Fair Transport som ny samarbetspartner till Cloudplanning!

Fair Transport är en certifiering inom hållbarhet som bedömer och övervakar åkeriföretagens insatser när det gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet samt socialt ansvarstagande. Samtliga företag som har denna certifiering förbinder sig att öppet rapportera om sina åtgärder och framsteg inom dessa områden.

Detta utgör en resurs som gynnar både transportköpare och transportörer, genom denna certifiering kan båda sidor säkerställa att transportkedjan utförs med trafiksäkerhet, miljöhänsyn och fördelaktiga arbetsförhållanden för de anställda. På så sätt främjas en långsiktig hållbar utveckling.

Cloudplanning lanserar nu en integration med Fair Transport. Genom denna integration kan Fair Transport nu automatiserat erhålla fordonsspecifik information, inklusive miljöklassificering som hämtas från vårt fordonsregister i Transportportalen.

 

För mer information besök www.fairtransport.se eller kontakta oss på info@cloudplanning.se.

Jag vill veta mer om integrationen mot Fair Transport

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.