Engelsk version av kör- och vilotidsutbildningen!

Nyheterna har duggat tätt vad gäller Cloudplannings digitala kör- och vilotidsutbildning på sistone.


Idag har den senaste nyheten sjösatts, nämligen en engelsk version av kör- och vilotidsutbildningen.

Denna utgörs av textremsor översatta till engelska samt att alla frågor och informationstext om utbildningen anges på engelska.

För att få den engelsk textade versionen väljer du "English" uppe i högra menyn där det antagligen står "Svenska" idag. Du kan också behöva uppdatera sidan genom att trycka på uppdatera knappen i din webbläsare (alt. CTRL + R).

Good luck!

Jag vill veta mer om kör- och vilotidsutbildningen

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.