Felrapport ny tilläggstjänst till fordonsregister!

Under senhösten lanserades fordonsregister som ny tjänst i transportportalen. Direkt därpå påbörjades utvecklingen av tilläggstjänsten felrapport, som nu är klar att tas i drift!


Vi är supernöjda med felrapport och anser blygsamt att det är marknadens mest kompletta felrapporterings- och serviceplaneringslösning, säger Cloudplannings affärschef Johan Sundberg.

Processen från att snabbt få in felrapport vid ev. fel på fordon till att felen åtgärdas och fordonet åter är i drift är av många skäl en oerhört viktig fråga för transportföretagen. Med hjälp av fordonsregister och tilläggstjänsten felrapport skapas en struktur med tydlig ansvarsfördelning i syfte att effektivisera, tydliggöra och dokumentera hela denna process.

Genom att effektivisera denna process kan kostnaderna för stillestånd och/eller ersättningsfordon minskas samtidigt som säkerheten ökar. Andra positiva bieffekter med en transparant process som förarna både kan följa och få återkoppling från torde även vara att attraktiviteten för transportföretaget ökar, något som i sin tur skulle kunna leda till att det blir lättare att rekrytera nya medarbetare.

Tjänsten som är tillgänglig från alla media plattformar (mobil, platta och dator) är helt molnbaserad och självklart tillgänglig 24/7. Då felrapport är en tilläggstjänst till fordonsregister finns redan dina fordon importerade i systemet genom vår importfunktion där automatisk import från organisationsnummer skett.

En av felrapports stora styrkor är att verkstäderna inte behöver något eget inlogg i transportportalen, utan helt sömlöst kan ta emot och besvara arbetsordrar mm tack vare att vår lösning bygger på att verkstadspersonalen arbetar med s.k. webbformulär, fortsätter Johan Sundberg.

Inklusive fordonsregister kostar felrapport 20 kr/månad och fordon och i det inkluderas obegränsat antal användare (förare, skadeplanerare, trafikledare, administrativ personal).

För demonstration och/eller mer information, kontakta Cloudplannings affärschef Johan Sundberg på 070/8553535 eller johan.sundberg@cloudplanning.se

Jag vill veta mer om Fordonsregister

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.