IT-innovation sparade 500 000 liter bränsle för bussbolag

Kan man med data minska bränsleförbrukningen i transportbranschen? Efter att IT-företaget Cloudplannings pilotprojekt ”Sparsam körning” nu fått sitt första test är svaret ja. Under det första året minskade bussbolaget Byberg & Nordin förbrukningen med över 10 procent.


För transportbranschen är drivmedel en av de allra största kostnaderna. För fordon som körs på fossila bränslen är dessutom miljöpåverkan stor. IT-företaget Cloudplanning har därför utvecklat ett system för att med en teknisk innovation minska bränsleförbrukningen.

Systemet heter ”Sparsam körning” och mäter bränsleförbrukning på enskilda fordon. Datan laddas till en app som ger direkt feedback både till föraren och till företaget. Föraren får jämförelser med sig själv och med andra som kört samma buss, på samma sträcka och i samma temperatur. Företaget får data där de kan se vilka fordon som drar mer än andra och kan göra insatser på verkstad samt planera fordonsflottan utifrån vilka fordon som passar vilka turer.

" Vi kör sedan många år enbart på förnyelsebara bränslen, men vi vill ändå jobba aktivt med att minska vår förbrukning. Över 10 procents minskning det första året är ett riktigt bra resultat. Nu ska vi ännu tydligare utveckla arbetet med uppföljning tillsammans med förarna och nå ännu längre kommande år,"

– Tomas Byberg, vd för Byberg & Nordin

”Sparsam körning” är en del i Cloudplannings erbjudande och består av både hårdvara (själva mätinstrumentet) och mjukvara (appen där data sammanställs på ett lättillgängligt sätt).

"– Det är få tjänster där man så tydligt kan se effekten. Att pilotprojektet med Byberg & Nordin visar sådana fantastiska resultat är ett kvitto på att vi har en produkt som fungerar. Vi ser fram emot att erbjuda den till flera och genom att minska bränsleförbrukning kunna bidra till både högre lönsamhet för företag samt till den nödvändiga klimatomställningen"

– Johan Sundberg, affärschef på Cloudplanning

Jag vill veta mer om Sparsam körning

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.