Trygg-Hansa och Cloudplanning i samarbete –färre och kortare avbrott i transportbranschen med appen Skadestop+

Trygg-Hansa och Cloudplanning BPL AB inleder ett samarbete som ger försäkringsbolagetsyrkestrafikkunder exklusiv tillgång till Skadestop+ en skräddarsydd app för skaderapportering via mobilen direkt vid olycksplatsen.


Med molnbaserad skadehantering gör Skadestop+ det möjligt för transportbolagen att samla in och analysera skadestatistik, något som på sikt bidrar till färre olyckor, sänkta bränslekostnader och mindre administration.

Den samlade skadestatistiken i Skadestop+ ökar medvetenheten i hela organisationen om så väl stora försäkringsskador och skador som understiger självrisk, vilket gör det lättare att tillämpa rätt åtgärder som till exempel sänkt hastighet i syfte att minska olycksrisken.

"Vi är väldigt glada över att som enda försäkringsbolag erbjuda yrkestrafikanter Skadestop+. Testpiloter med utvalda transportföretag visar att skadesystemet bidrar till både kortare avbrott i samband med skadetillfället och färre fordonsskador, något som ökar tryggheten och ger våra kunder bättre möjligheter att förebygga skador"

– Thomas Smedäng, yrkesskadespecialist på Trygg-Hansa

Mindre administration och snabbare ersättning

Efter kontroll och eventuell komplettering av transportföretagets skadehanterare skickas skadan till Trygg-Hansa för reglering. Den smidiga hanteringen minskar administrationen för kunderna och möjliggör även att ersättning kan betalas ut snabbare.

"Att Trygg-Hansa väljer oss, ett förhållandevis nystartat norrländskt Saas-bolag som leverantör är givetvis väldigt roligt men också en tydlig signal om att vi tänkt rätt när vi kraftsamlat för att digitalisera transportbranschen"

– Johan Sundberg, affärschef på Cloudplanning


Unikt erbjudande till Trygg-Hansas tunga kunder

Initialt erbjuds större åkerier och bussbolag som är försäkrade i Trygg-Hansa Skadestop+. Avtalet mellan Trygg-Hansa och Cloudplanning är i första hand ettårigt med option på förlängning.


Cloudplanning som via plattformen transportportalen.se erbjuder digitala tjänster för transportbranschen är en del av Mainport AB, som även består av IT-bolagen Portal+, Viendo, FA Works och Fleet 360. Koncernen har sitt säte i Sundsvall.

Jag vill veta mer om Skadestop plus

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så snart som möjligt.